boom

Ja, ik zoek coaching...

Ja, ik zoek denk ik coaching…. Maar, wat is het eigenlijk?

Ergens knaagt er iets, je bent vagelijk ontevreden en je weet niet goed waarom.

We leven in een samenleving waarin we continu bereikbaar moeten (willen?) zijn. Door de hele ontwikkeling van computers, telefoons en het internet is het aantal mogelijkheden enorm gegroeid. Dat kan heel erg leuk en interessant zijn. Het aantal prikkels is daardoor wel enorm toegenomen. Het aantal Burn-outs stijgt afgelopen jaren helaas explosief, vooral bij twintigers en begin dertigers, de millenials en generatie Y.

 

Het begrip life-coach is in de jaren 80 in Amerika ontstaan. Therapeuten kwamen erachter dat “gezonde” cliënten, dus zonder dat zij geen ernstige mentale problemen hadden, behoefte hadden aan persoonlijke ondersteuning.

 

Een life-coach doet dus geen therapie, maar gaat samen op verkenning naar je nieuwe doel, en helpt mee richting te geven hoe dan. De focus ligt daarmee dus vooral op de toekomst en gaat uit van het positieve.

Olav heeft mij de afgelopen maanden geholpen met het bereiken van (best grote) doelen die hij door mij kleine stapjes te laten maken steeds meer behapbaar heeft gemaakt. De oefeningen die hij met mij deed zorgden ervoor dat ik steeds wat meer inzicht kreeg in de dingen die mij tegenhielden om mijn doelen te bereiken en wat ik kon doen om deze barrières weg te nemen. 

Mede door de coaching van Olav ben ik me er bewust van geraakt hoe ik mijn barrières kan opheffen om zo weer wat meer een eigen leven op te bouwen.  

Ik heb veel over mezelf geleerd en zal dat, met behulp van de dingen die Olav mij geleerd heeft, blijven doen.

- Chanika

De gesprekken zijn echt een heel fijne steun in de rug geweest voor verder komen. En hebben voor heel wat eyeopeners gezorgd. De dingen die we hebben besproken zijn goede handvatten voor mij om nu zelf verder te gaan.

- Marit

 

Dank voor de gesprekken die wij hebben gehad. Ze hebben mij echt geholpen. Jij kwam op mijn pad toen ik opnieuw door een werkgever teleurgesteld was. Jij hebt mij helpen inzien dat dat mij niet (alleen) door mijn toedoen is overkomen. Maar ook dat mijn gedrag (in mijn ogen onschuldig) toch verstrekkende consequenties kan hebben. We hebben samen geconcludeerd wat ik belangrijk vind en dat heeft mij enorm geholpen in de keuze die ik moest maken voor mijn huidige baan. Je hebt me weer aan het sporten gekregen. Ik ben je dankbaar.

- Carlijn